xucurruc

PC 3r Nivell

Publicat en per admin el 29 maig 2011

Les escoles formem part d’un mateix sistema educatiu que comporta una historia i una tradició comunes, però que a cada centre es manifesta amb unes característiques singulars que el fan únic. Els equips d’educació infantil que formem part del grup Xucurruc compartim una filosofia del que és educar, buscant anar més enllà de la pura instrucció.

Aquesta planificació del tercer nivell de concreció curricular té la intenció de què siga un document útil, funcional, que reflexe la realitat del treball a l’aula, i que facilite canalitzar la vida quotidiana de l’alumnat d’Educació Infantil. Planteja gran quantitat de propostes que no necessariament han de realitzar-se. Solament busquen ser models d’intervenció a l’aula que hauran d’adaptar-se a les caracteristiques de l’entorn, del centre i del grup classe.

El marc legal en el qual s’inscriu és la L.O.E., una proposta curricular quasi oberta, que marca uns aspectes preescriptius generals, a partir dels quals el professorat organitza la tasca docent.

El tercer nivell de concreció que ara us presentem està confeccionat seguint la línia epistemològica i pedagògica establerta a nivell general en el Projecte Curricular del Centre. Es tracta d’un document que té l’objectiu d’orientar la tasca docent envers una millora constant de la pràctica i obert a qualsevol tipus de modificació que es considere escaient per l’equip d’Infantil.

A nivell general es marca com a meta el desenvolupament integral de la persona, des d’una vessant holística :

·Afectivament, construint la seva pròpia identitat.

·Socialment, mitjançant les interaccions amb els companys i companyes.

·Acceptant el seu propi cos mitjançant les manifestacions de la seva motricitat.

·Cognitivament mitjançant les experiències, el joc, la manipulació dels objectes, el domini de l’espai i el desenvolupament de la seva capacitat intuïtiva.

Tot açò contribuirà a què vaja organitzant el seu pensament i construint els diversos llenguatges.

La majoria de les propostes s’inclouen dins d’un context d’aprenetatge integrador, que inclou els tres blocs de continguts marcats per la legislació. Al grup Xucurruc, no obstant, pensem que cal posar l’emfasi en el procés d’aprenentatge individual i no en uns continguts establets en general per a tot el grup.

A nivell pedagògic aquest proposta es defineix com a co-constructivista, docs segueix dues línies:

â–  Constructivisme psicogenétic de Piaget: les persones són les constructores del seu propi aprentatge. El docent facilita aprendre a aprendre.

â–  El constructivisme social de Vigotsky: el grup social es vist com una comunitat que genera un aprenenetatge sistèmic d’una manera cooperativa.

Aquest enfocament ens posibilita treballar des de la investigació en acció, observant com es genera l’aprenetatge, per a millorar la pràctica docent.

La proposta actual pot ampliar-se en un futur cap al desenvolupament de les competencies socials, el comportament moral i l’autocontrol.

Aquest document naix de la reflexió del que estem fent diariament a les classes, oferint una forma de treball oberta i flexible, en la que els vertaders protagonistes son les xiquetes i els xiquets, el nostre alumnat, i la única pretensió que té és ajudar a les mestres i els mestres que, des del seu treball diari, volen construir un mon millor.

Ha estat elaborat durant el curs 2009/2010 per mestres de les escoles del Grup de treball Xucurruc, comunitat d’aprenentatge de l’MRP Escola d’Estiu Marina-Safor. En concret, hi han treballat les següents persones:

·Albaida: CP Elies Tormo. Mª Josep Garcia Martí

·Adzeneta. CP Verge del Remei. Llúcia Mahiques Pascual

·Almoines: CP El Castell. Rosa Mª Aparicio Almiñana i Liliana Carbó Martí

·Alqueria: CP Sant Pere. Rosanna Català Borràs i Ana Castellà Peiró

·Beniarjó: CP Sant Marc. Mònica Millet Oltra i Empar Escrivà Peyró

·Montaverner: CP Dr Esplugues. Esteban Navarro Micó, Ana Benavent Alberola, Maribel Prats Benavent i Lourdes Gandia Sancho.

·Oliva: CP V. Desemparats. Teresa Colomar Sapena, Mercé Malonda Grau, Joan Palmer Pastor i Vicent Gràcia Pellicer

·Piles: CP Jose Pedrós. Mª Dolores Soler Guillem, Mª Dolores Olaso Costa i Yolanda Peiró Fernández.

·Tavernes: CP Alfandech. Roser Egea Martínez

·Tavernes: CP Divina Aurora. Encarna Ferrando Casanova, Mª Rosa Sapiña Hernandez

I durant el curs 2010/2011 s’ha revisat per corregir algunes errades de composició i per afegir-hi les competències.

Des del grup Xucurruc esperem que us siga d’utilitat.

Projecte Curricular del Grup Xucurruc. Tercer nivell de concreció, amb competències.

Comments Off on PC 3r Nivell

Els comentaris estan tancats.